Podotherapie

Wat doet een podotherapeut?
De podotherapeut behandelt klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon.

Heeft u pijn aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug?
Een podotherapeut kan uitkomst bieden.

Hierbij valt te denken aan:
Voet-, enkel-, knie-, heup-, rugklachten en overbelasting van spieren bij veel staan en lopen.
Vermoeidheidsklachten in voeten en benen, sportblessures, voetklachten bij Diabetes Mellitus (suikerziekte) en reuma.

Ook behandelen wij huid- en nagelaandoeningen en geven wij preventieve adviezen.

Kwaliteitswaarborging
Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.
Ze worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst.
Daarnaast staan bijna alle podotherapeuten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn vrijwel alle podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Kwaliteitseisen
De leden van de NVvP moeten verplicht voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
– (Periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
– Volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP.
– Voldoende resultaat bij de visitatie.
– Naleven van de richtlijnen Methodisch Handelen, Hygiëne en Minimum Inrichtingseisen.

Klachten
Uw podotherapeut is de erkende specialist op het gebied van voet en houding en behandelt deze klachten zo goed als mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld werd.

Wij raden u aan uw klacht eerst te bespreken met uw podotherapeut. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Patiënten Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. U dient uw klacht in door middel van het klachten formulier.

Voor meer informatie over de klachtenregeling klikt u hier.

Schuiven naar boven