DTP

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot podotherapie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP).

Vanaf 1 oktober 2011 is Praktijk voor podotherapie ELSO direct toegankelijk.
U heeft dan geen verwijzing meer nodig van arts/specialist om naar een podotherapeut te gaan.

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts aslnog om een verwijzing vragen.

Komt u voor het eerst bij de podotherapeut zonder verwijzing?
Dan vindt er een DTP-screening/intake gesprek plaats.

Tijdens / na dit gesprek kan de podotherapeut beoordelen of u in aanmerking komt voor verdere behandeling.

Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af.
Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op een podotherapiebehandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de podotherapeut u het advies om naar de huisarts te gaan.

De kosten voor dit gesprek worden in rekening gebracht.
Wanneer een vervolgbehandeling plaats vind, worden de kosten verrekend.

Heeft u een verwijzing van uw arts/specialist, dan is een screeningsgesprek niet nodig.

Schuiven naar boven