Voorvoet

BESCHRIJVING KLACHT THERAPIE
1. Ontsteking gewrichtskapsel t.h.v. overgang middenvoetsbeentje en teen (capsulitis MTP-gewricht) Pijn bij het gaan met name bij de afzet t.h.v. teengewrichten. Opheffen van de oorzaak door podotherapeutische zolen.
2. Doorgezakte voorvoet (pes transversus) Pijn onder de bal van de voet t.h.v. het einde van het 2e en 3e en/ of 3e en 4e middenvoetsbeentje. Opheffen van de oorzaak door podotherapeutische zolen.
3. Beenuitwas (exostosen/osteofyten) Pijn ter hoogte van overmatige beenuitwas tijdens het lopen en/of in rust, veelal stekende en /of drukpijn. Opheffen van de oorzaak door ontlastende orthese en/ of podotherapeutische zolen en/of door schoeisel aan te passen dan wel te wijzigen.
4. Verdikking (met name) in een pees (ganglion) Verdikking in de voet gepaard met lokale pijnklachten. In sommige gevallen afhankelijk van de lokalisatie viltbandage, maar in het merendeel het opheffen van de oorzaak door podotherapeutische zolen en/of door schoeisel aan te passen dan wel te wijzigen.
5. Scheve grote teen (hallux (abducto) valgus)
scheve grote teen
Schoenproblematiek a.g.v. bredere voorvoet. Stadium 1: Opheffen van de oorzaak en ter voorkoming vordering klachten podotherapeutische zolen.

Stadium 2: Dysfunctie pezen welke aan grote teen hechten a.g.v. afwijkende teenstand (afglijden van musculus flexor hallucis longus en musculus extensor hallucis longus), opheffen van de oorzaak en ter voorkoming vordering klachten podotherapeutische zolen. Veelal een orthese ter correctie van de teenstand.

Stadium 3: Drukplekken met eeltvorming of erger op verschillende plaatsen bij de grote teen, opheffen van de oorzaak en ter voorkoming vordering klachten podotherapeutische zolen. Veelal een orthese ter correctie van de teenstand.

6. Verminderde beweeglijkheid/ verstijving t.h.v. overgang 1e middenvoetsbeentje en de grote teen (hallux limitus/rigidus)
beweeglijkheid hallux
Pijn t.h.v. overgang van het 1e middenvoetsbeentje en de grote teen, maar kan ook door verstoring in het looppatroon, a.g.v. deze bewegingsbeperking, waardoor elders in de voet klachten optreden en/ of knie, heup, rug. Een corrigerende podotherapeutische zool ter optimalisering van het gebruik van het desbetreffende gewricht en van de voetafwikkeling bij het lopen inclusief correctie van de achtervoet. Bij een beperking gericht op mobilisatie en bij een verstijving gericht op immobilisatie. Eventueel aangevuld met aanpassing van de schoen, maar blijvende aanpassing is vereist.
7. Jicht
jicht
lijvende pijn t.h.v. overgang van het 1e middenvoetsbeentje en de grote teen ten gevolge van de druk van de schoen op de ontstane beenuitwas (exostose) waarbij medicamenteuze therapie niet voldoende verlichting geeft. Een corrigerende podotherapeutische zool ter ontlasting van het desbetreffende gewricht i.c.m. schoenadvies.
8. Uitstralende pijn/ “doof” gevoel aan binnenzijde van de grote teen (Joplin’s neuroma/compressie-neuropathie van de nervus plantaris medialis aan de mediale zijde van het MTP-1) Uitstralende pijn/ “doof” gevoel aan binnenzijde van de grote teen. Opheffen van de oorzaak door podotherapeutische zolen.
9. Botbreuk van het 2e middenvoetsbeentje (marsfractuur)
botbreuk
Acute pijn (soms ook zwelling) tijdens inspanning. Na 2-4 weken is de breuk (fractuur) röntgenologisch vast te stellen. Opheffen van de oorzaak, immobilisatie door viltbandage en tape. Vaak is ter voorkoming van terugkomende (recidief) klachten t.g.v. overbelasting een corrigerende podotherapeutische zool nodig.
10. Uitstralende/ stekende pijn tussen meestal het 3e en 4e middenvoetsbeentje (mortonse neuralgie/ compressie-neuropathie van de nervus plantaris pedis in de intermetatarsale ruimte)
uitstralende pijn
Hevige uitstralende/ stekende pijn tussen meestal het 3e en 4e middenvoetsbeentje gepaard met uitstraling in de tenen, doof gevoel in de tenen. Opheffen van de oorzaak door podotherapeutische zolen.
11. Overbelasting sesambeentje (Sesamoïditis)
sesambeentje
Sterke pijn onder het uiteinde van het 1e middenvoetsbeentje, met name bij het op de tenen gaan staan en tijdens de afzet op de bal van de voet tijdens het lopen. In de acute fase drukvrij leggen met vilt, bandage, later podotherapeutische ontlastende zolen.
12. Slijmbeursontsteking t.h.v. het uiteinde van het kleinste middenvoetsbeentje (tailors bursitis aan de laterale zijde van het caput metatarsale 5, vaak met varisatie van digitus 5, abductie van het os metatarsale 5 en exostosevorimg) Pijn, roodheid en zwelling t.h.v het uiteinde van het kleinste middenvoetsbeentje. In de acute fase drukvrij leggen met viltverband, daarna protektieve orthese en of schoenaanpassing. Opheffen van de oorzaak vaak door het aanmeten van podotherapeutische zolen.
13. Zandteen of volleybalteen Pijn na over (grote) teen heen gevallen te zijn (plantairflexietrauma), eventueel gepaard met zwelling. Rust, ijsapplicaties. Taping ter stabilisatie van desbetreffende overgang van middenvoetsbeentje naar teen. Vaak ook spalken aan de andere teen/ tenen. Eventueel een ontlastende podotherapeutische zool toepassen. Na acute fase spierverster    kende oefeningen.
Schuiven naar boven