Nieuws

Update COVID-19 maatregelen

We mogen weer opstarten met het uitvoeren van de reguliere zorg, mits wij de richtlijnen en de maatregelen van het RIVM hanteren en die van onze vakvereniging NVvP. Afgelopen week zijn wij hier al druk mee bezig geweest. De praktijk is klaar om weer op te starten met de reguliere zorg.

Wat betekent dit voor de praktijk?:
– Wij volgen de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, de overheid en vakvereniging NVvP
– De praktijk wordt voor en na ieder bezoek grondig gereinigd
– Er is desinfectie aanwezig voor de behandelaar maar ook voor de patiënt
– Wij schudden nog geen handen
– Bij ziekteverschijnselen van een behandelaar en/of patiënt zal de behandeling niet doorgaan

Wat betekent dit voor het plannen van afspraken?:
– Wij mogen de reguliere zorg weer opstarten, eerder afgebelde afspraken zullen weer gebeld worden en opnieuw ingepland worden
– Tussen de afspraken in zit extra tijd, zodat de praktijkruimte gereinigd kan worden en extra contact onder de mens vermeden kan worden
– Wanneer iemand ziekteverschijnselen heeft verzoeken wij de patiënt om de praktijk op dat moment niet te bezoeken
– Huisbezoeken worden uitgevoerd op indicatie
____________________________________________________________________________

COVID-19 maatregelen

In Nederland hebben wij momenteel te maken met het COVID-19 (Corona virus). Zoals vele andere beroepsgroepen in Nederland hebben ook wij maatregelen moeten treffen om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Er wordt per dag gekeken naar de veranderingen, deze maatregelen kunnen bij ons daarom ook van dag tot dag veranderen.

Wat betekent dit voor de praktijk: 
– Wij volgen de richtlijn van het RIVM en de maatregelen van de overheid, wij zijn nog wel beschikbaar om (spoed)zorg te verlenen.
– Wij hanteren de hygiëne- en preventierichtlijn in de praktijk, na ieder bezoek wordt de behandelruimte volledig gereinigd.
– Extra aandacht voor het handen wassen en desinfecteren.
– Wij schudden geen handen meer.
– Wanneer een van onze collega’s ziek is of milde ziekteverschijnselen heeft dan mogen zij niet meer in de praktijk op locatie werken om eventuele besmetting te voorkomen.

Wat betekent dit voor gemaakte afspraken en het plannen van afspraken:
– Voorlopig voeren wij alleen de medisch noodzakelijke zorg uit.
– Geplande afspraken voor de risicogroepen, zoals mensen met Diabetes, worden opgebeld en wordt er geïnformeerd naar de huidige gezondheidssituatie. Hierbij wordt mogelijk de afspraak verplaatst naar een later moment.
– Huisbezoeken gaan wij momenteel niet meer uitvoeren. Tijdens huisbezoeken kunnen wij de hygiëne- en preventierichtlijn niet volledig naleven en daarmee ons beroep niet veilig uitoefenen.
– Heeft u ziekteverschijnselen dan willen wij u vriendelijk verzoeken om uw afspraak te verplaatsen naar een later moment.

Mochten er nog vragen zijn omtrent de maatregelen dan kunt u ons altijd bereiken op: 06 – 30 02 11 31 of via de mail op: info@elsopodotherapie.nl

____________________________________________________________________________

Nieuwe locaties

Praktijk voor podotherapie ELSO is nu ook gevestigd op een nieuwe locatie in Enschede. Op dinsdagochtend vanaf 08.30u tot 12.00u is podotherapeut Amber Siers aanwezig op de nieuwe locatie aan de Klomp 220 in Enschede. Op deze locatie is ook fysiotherapeut Benno Boom werkzaam.

Praktijk voor podotherapie ELSO heeft nog een nieuwe locatie erbij. Vanaf nu zijn wij ook gevestigd in Laren (GLD) aan de Rengersweg 2. Hier is onze podotherapeut Ruth Oosterbroek werkzaam in het Solis paramedisch centrum op woensdagmiddag van 13.00u tot 16.30u.

Voor het maken van een afspraak op beide locaties kunt u telefonisch contact opnemen met: 06 – 30 02 11 31 of mailen naar: info@elsopodotherapie.nl

___________________________________________________________________________

Nieuwe locatie

Vanaf woensdag 16 mei 2018 is praktijk voor podotherapie E.L.S.O. ook gevestigd in Haaksbergen. Er zal dan op woensdagochtend vanaf 08.30 uur een podotherapeut aanwezig zijn tot 12.30 uur. Wij zijn gevestigd aan Jhr. von Heijdenstraat 27, in de fysiotherapie praktijk van Benno Boom.

Voor het maken van een afspraak op deze locatie kunt u telefonisch contact opnemen met: 06 – 30 02 11 31 of mailen naar: info@elsopodotherapie.nl

____________________________________________________________________________

Praktijkkeurmerk behaald! 

In maart 2018 is de praktijk beoordeeld voor het Praktijkkeurmerk vanuit de beroepsvereniging. Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapie praktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Wij kunnen met succes mededelen dat de praktijk voldoet aan de eisen voor het Praktijkkeurmerk! Het Praktijkkeurmerk is 5 jaar geldig.

____________________________________________________________________________

Nieuwe locatie

Vanaf half maart is praktijk voor podotherapie E.L.S.O. ook gevestigd in Tubbergen. Er zal dan op vrijdagochtend vanaf 09.00 uur een podotherapeut aanwezig zijn tot 12.00 uur. Wij zijn gevestigd aan de Oranjestraat 2, in de praktijk van Happy Hands & Feet. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met: 06 – 30 02 11 31 of mailen naar: info@elsopodotherapie.nl

____________________________________________________________________________

Schoenenwinkel Tiptoo

Wij zijn de derde donderdag van de maand aanwezig in schoenenwinkel Tiptoo op het Boswinkel. Er is dan een podotherapeut aanwezig van 10.00u tot 12.00u. Wij staan voor u klaar als u vragen heeft over uw klachten of als u schoenadvies wilt.

Tiptoo Schoenencentrum
Wethouder Gerbertstraat 10
7543 AX, Enschede

Schuiven naar boven