Podiatry

Klachten
Uw podotherapeut is de erkende specialist op het gebied van voet en houding en behandelt deze klachten zo goed als mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld werd.

Wij raden u aan uw klacht eerst te bespreken met uw podotherapeut. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Patiënten Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. U dient uw klacht in door middel van het klachten formulier.

Voor meer informatie over de klachtenregeling klikt u hier.

Scroll to top