Chronisch uit de kom gaan

Chronisch uit de kom gaan (subluxatie) van tenen Pijn bij het gaan met name bij de afzet t.h.v. teengewrichten. Nagaan of de klachten niet veroorzaakt worden door het schoeisel. Bij acute fase tapen en vervolgens indien nodig opheffen van de oorzaak door ontlastende orthese en/ of podotherapeutische zolen
Schuiven naar boven